Friday, 3 July 2015

Kawula Nyetunggal Sareng Elmi Allah
Dening: Khoirul Taqwim


Sareng elmi inggil kemimpangan
kaliyan elmi dalem ngupados dados ingkang paling sae
amargi punika dalem lajeng gegulang kaliyan elmi
kagem dados ingkang ngajeng

Nuwun inggih! Allah
paringna dalem kekiyatan
paringna dalem kasarasan
paringna dalem kesaen
paringna dalem samukawis ingkang ngandung hikmah
supados dalem saged meraih elmi ingkang sejatos
yaiku elmi Allah
elmi ingkang kagungan kekuwaosan inggil samukawis alam

Nuwun inggih! Allah
matur sembah nuwun inggil samukawis kesaen
inggil nikmat ugi samukawis elmi
supados dalem saged nyetunggal sareng elmi Allah ingkang sejatos

No comments:

Post a Comment