Thursday, 21 January 2016

Punapa Wonten Kelestantunan?..


Dening: Khoirul Taqwim

Kelestantunan kagungan sinten?....
kagungan kita sedaya ingkang lajeng berubah
kagungan panjenenganipun ingkang lajeng berputar
bokmenawi kagungan piyambakipun sedaya ingkang kersa kelestantunan

Lestantun lebet sugeng
punapa wonten lestantun punika?..
lestantun lebet seda
punapa wonten punika sedaya?....

Sae sugeng kraos
punapa lestantun sugeng??....
sedaya badhe nggantos
langkung proses hukum ingkang majeng

Ambakan adalem mboten lestantun
salaminipun ta berubah
saking bayi
ngantos yuswa renta
ngantos mboten wonten

Ewah-ewahan kedadosan mboten kendel
sedaya yektos lebet mendel
lestantun punapa wonten punika?..
dipunpundi panggen kelestantunan?...

Lestantun lebet inti
lestantun kagungan dzat
Berubah bentuk lebet jasad
Inti setunggal kelestantunan

No comments:

Post a Comment