Thursday, 9 July 2015

Gara-Gara Gangsal Aksara
Dening: Khoirul Taqwim

Getaran penggalih
kala panjenengan tembung mesra
pasuryan nan sendu
Rupawan pasuryan ayu alami
penggalih tergoda
tutuk redatos ngendika
Walau firasat lajeng bergelora
Nada jaja
Mengalun sendu kebekuan
Cair mboten rawuh
Polesan alam mendung jiwa
nyumeng sae tengah dalu
Gelap dados pajar
Gundah dados sumringah
penggalih kasinggihan gerah ewah dipunpanjenengan
Gara-gara ucapan gangsal aksara panjenengan

No comments:

Post a Comment