Sunday, 26 April 2015

Cinta Kepada Islam


By: Khoirul Taqwim

Cinta kepada Islam merupakan sebuah anugerah Ilahi yang tak ternilai harga dan kenikmatannya. Karena dengan cinta kepada Islam, berarti sama dengan diri umat manusia telah menghambakan kepada Allah SWT sebagai sang maha pencipta segala yang ada dilangit maupun dibumi,

Rasa cinta kepada Islam sama dengan cinta kepada Allah SWT dan cinta kepada Rasulullah. Maka barang siapa yang dapat anugerah cinta kepada Islam, berarti keimanan dan hidayah telah didapat oleh diri sebagai umat manusia yang beriman.

Kecintaan kepada Islam dapat diwujudkan dengan cara menjauhi larangan dan menjalankan semua perintah Allah SWT. Maka akan mendapatkan kenikmatan yang sungguh luar biasa bagi sang pecinta Islam, apabila rasa kecintaannya dengan kesungguhan, bukan hanya sekedar cinta palsu belaka.

Kenikmatan mencintai Allah SWT merupakan sebuah bentuk rahmat yang agung bagi diri umat manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Karena dengan cinta kepada Allah SWT akan mendapatkan kenikmatan didunia maupun diakhirat kelak. Sehingga cinta kepada Islam merupakan sebuah keniscayaan bagi diri umat manusia yang beriman dan bertaqwa.

Mencintai Islam dapat dikatakan sebagai wujud kepatuhan diri umat manusia dalam beragama, supaya kenikmatan yang penuh rahmat akan terus datang dalam sanubari diri  umat manusia secara kaffah.

Wujud cinta kepada Allah SWT  salah satu bentuk keindahan bagi diri umat manusia dalam menjalankan agama secara benar, tentunya sesuai dengan firman dan sabda.

Cinta kepada Islam dapat dikatakan diri umat manusia sebagai jalan menuju kerahmatan. Mengingat cinta kepada Islam sama dengan diri umat manusia cinta kepada Allah dan rasulnya. tentunya semua penuh dengan ketulusan dan keikhlasan yang sebenar-benarnya.

No comments:

Post a Comment