Tuesday, 29 December 2015

Jabal Redi Meletus


Dening: Khoirul Taqwim 

Grama mbesem daratan 
Wedos gembel mbeksa teng udara 
telas sampun alam kawula
teng telan jabal redi meletus 

Manusia mlajeng salira 
putra timur ngupadi Ibunipun 
lukar bulat mboten kraos 
menika dinten kalimengan banda 
rahajeng nyawa ingkang teng ucal 

Eyang putri sempoyongan tindak 
Nyawa hampir melayang 
teng telan lahar membara 
yutan soca pilu 
midhanget 
mriksani 
rumaos 
ewon korban manusia ndhawahan 

Mboten kentun ahli agami berkhutbah 
menika coben ujian 
menika azab rawuh 
sayuta tafsir mandhap saking lidhah 
ngrembag Jabal meletus 

Teng gang sudut margi becek wonten swanten jiwa 
putra timur ngendika kaliyan tutuk terbungkam 
Ikhlasno sedaya ingkang wonten 
menika namung titipan

No comments:

Post a Comment