Saturday, 12 December 2015

Geguritan Bahasa Priyantun Nganjuk


Dening: Khoirul Taqwim

Sinten kalimengan Nganjuk
ampun punika tembung adalem
punapa panjenengan kalimengan dipunmriki wonten Dr. Soetomo
Panjenenganipun panyalira Budi Utomo
panjenenganipun Pahlawan ingkang dipunregeni sejagad Nusantara
punapa panjenengan kalimengan dipunmriki kathah tokoh jagad Brathayuda
ampun panjenengan kalimengan sejarah

Dalem nggalih kondur ampun kalimengan ngalimengan
Bisikan penggalih timur adalem terucap saking lebet
Kupijakkan ampeyan teng Nganjuk
kepundi panjenengan mboten rawuh
Hamparan sabin nengga
panjenengan mboten rawuh jua dinten
Kerdil nyaliku
sayangipun dalem mboten ajrih walau dalem sarib buta
Menyeret panjenengan keduniaku
Aroganku kimat
Simpuh sembah adalem nyuwun pangapunten
apunteni dalem bos
apunteni dalem sedaya
Terucap saking simpuh nadir kawula

Dinten Nganjuk sampun tiba nanta
kitha nan timur
sayangipun ampun panjenengan timuraken
amergi negeri Nganjuk taksih lumayan swargi
alamia
Suburipun
sedaya adalem raos
ambakan Nganjuk
nyarungani petani dipunsabin
nyarungani langkah sahabat
punika bahasa priyantun Nganjuk ngendika

Nurani Nganjuk kawula terucap lebet bahasa nyawa
kersanipun sedaya lebur
Nganjuk kawula kedah jumeneng jejeg menjulang teng jagad raya
Bahasa Nganjuk menggema seantera negeri ngawula

Matur sembah nuwun Kuucap jarwi
Nganjuk ngendika langkung bahasa ngawula
dinten menika ugi salaminipun

No comments:

Post a Comment