Thursday, 12 November 2015

Geguritan Sang Pemberontak


By: Khoirul Taqwim

Ron-ron ndhawahan
Disepanjang geretan ambakan kesugengan
Udara miwiti dipunregedi
Limbah-limbah pabrik
inggil menjulang
merneni angkasa raya
kaliyan yuta-yuta regedan
rahina kresaa dalu mboten nate kendel
Sang tuan ngrisak alam kesugengan

Pemberontakan kageman saking Jiwa-jiwa kesugengan
ingkang muncul saking lubang kegelisahan
ingkang mboten tepang lelah disepanjang hayat
kala marak sang tuan durjana kekuwaosan

Menika cerios sang pemberontak
kaliyan asta marak sang tuan
soca tajam kados peksi memedos
ingkang jagi menerkam sang mangsa buruannya

Sang pemberontak
setunggal cerios timur insan manusia
kaliyan salira lusuh menenteng sayuta pertanyan
ingkang mboten wangsul inggil asma bahasa kesugengan

Sang pemberontak
paningalanan ketidakpuasan
paningalanan mukawis solusi
kala mengeja antawis takdir ugi keyektosan

Sang pemberontak
kaliyan mental kewantunan
ingkang betah teng upgrade
lebet mengsah sang pangagungan kekuwaosan

Menika setunggal cerios timur
inggil asma pemberontakan
kaliyan bahasa sajak dewi kesugengan

No comments:

Post a Comment