Monday, 6 July 2015

Taman Firdaus Kagem Dalem


Dening: Khoirul Taqwim 

Dipunkala insan manusia mboten wonten daya 
wonten panggen kesucian ingkang mboten kereksa 
teng saben detak langkah ambakan 
mekaten kathah piawon syahwat 
ngantos terjerembab teng alam karma 
panjenengan gandrunga salira taksih kagungan rena 
teng kala garwa ngampil salira temuju taman firdaus panjenengan 

Apuntenaken salira 
menawi mboten saged menuntun panjenengan 
inggil sedaya kebodonan dalem 
ugi mboten wonten ingkang saged ngertosi samukawis kekirangan dalem 
kajawi panjenengan, wahai garwa dalem 
pisan malih 
panjenengan apuntenaken salira kaliyan inggil samukawis pangapesanipun dalem 
ingkang mboten saged menuntun panjenengan 
panjenengan gandrunga penggalih panjenengan mekaten lapang 
inggil samukawis kekirangan dalem 
amargi panjenengan, nuwun inggihi adalem: taman firdaus dalem 

Wahai garwa dalem 
panjenengan taman firdaus dalem 
panjenengan mekaten setia 
kala dalem tebih saking raga panjenengan
ngantos penggalih menika terlindungi inggil panjenengan 
panjenengan nuwun inggihi adalem bahagia dalem 
ingkang salajeng dados firdaus dalem 
ugi dinten menika 
dalem nyuwun 

Ugi dinten menika 
dalem nyuwun 
nuwun inggih! Allah ridhai salira ugi garwa adalem 
inggil sedaya Qada ugi Qadar panjenengan 
panjenengan dadosaken salira ugi garwa dalem 
dados penghuni taman firdaus panjenengan 
supados penggalih tenang lebet panggen 
ingkang penuh asih gandrung panjenengan 
Amin.........

No comments:

Post a Comment