Wednesday, 30 January 2013

Pilkada dan Petaka di DKI Jakarta
DKI Jakarta menjadi petaka yang memilukan bagi umat manusia, kerugian material yang tak terhitung berapa jumlahnya, begitu juga tak sedikit nyawa manusia yang melayang atas petaka dengan penuh kedahsyatan, disebabkan banjir yang besar dengan menenggelamkan berbagai daratan di DKI Jakarta, apabila dilihat dari banjir yang ada di DKI Jakarta kemarin, tentunya sudah menyisakan peringatan besar dari sang maha pencipta langit dan bumi, supaya umat manusia lebih menghargai alam, dan supaya umat manusia menjaga alam dengan sebaik-baik mungkin.

Pilkada DKI Jakarta sudah berlalu, dan kitab suci Al-Qur'an sudah jelas memerintahkan umat Islam, untuk memberikan sebuah dukungan kepada sesama umat muslim, tetapi apakah warga DKI Jakarta sudah sesuai dengan perintah Al-Qur'an tersebut? bahwa umat muslim diperintahkan, untuk memilih sesama umat muslim sebagai pemimpin di tengah-tengah realita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberadaan agama Islam sudah sangat jelas mengajarkan umat muslim di saat memilih pemimpin di DKI Jakarta, untuk memilih pemimpin sesama umat muslim. Karena Islam melarang memilih diluar keimanan. Karena berdasarkan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang tertuang dibawah ini:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimmpin (mu): sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim" .(QS. Al-Maidah [5]: 51)

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir jadi pemimpin, bukan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, bukanlah dia dari (agama) Allah sedikitpun". (QS. Ali Imran [3]: 28).

"Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". (QS. al-Maidah [5]: 44).

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam”, padahal Al Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu” Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang lalim itu seorang penolong pun.“[QS. Al-Maidah [5]: 72]

"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih."[QS.Al Maidah [5]: 73]

"... mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kerugian bagi kamu (kaum Muslim). Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka sedang apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda (siapa kawan dan siapa lawan), jika kalian memahaminya." (QS Ali 'Imran [3]: 118).

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.(Q.S. Al-Baqarah [2]: 120).

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al Baqarah [2]: 208).

Dari ayat-ayat suci Al-Qur'an di atas, tentunya sudah jelas bagi umat muslim, bahwasanya umat muslim, supaya mengikuti apa yang terkandung di dalam ajaran Islam, tentunya memilih pemimpin yang seiman, tetapi apakah saat itu umat muslim di DKI Jakarta memilih pemimpin yang seiman?....

Pada akhirnya alam menjawab dengan waktu yang sangat singkat, melalui petaka banjir yang tak dikira menerjang daratan di DKI Jakarta, tentunya semua itu peringatan dari Allah SWT bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi umat muslim di DKI Jakarta, supaya umat muslim selalu mengikuti apa yang tertuang di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an.

"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".(QS. Al-A’raf [7]: 96).

Salam dari kami Jejaring sosial kiber (www.kitaberbagi.com).........

No comments:

Post a Comment